IT ›  Hlava děravá ... › 

SQL poznámky ... III. (UpSert na MSSQL)

Buck the Bug
Opět jenom něco pro případ ztráty paměti ...

UPDATE bc SET bc.barcode=123 FROM tabkmenzbozi k LEFT OUTER JOIN tabbarcodezbo bc ON k.id=bc.idkmenzbo WHERE id=123
IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO tabbarcodezbo(barcode,idkmenzbo) SELECT k.skp, k.id  FROM tabkmenzbozi k LEFT OUTER JOIN tabbarcodezbo bc ON k.id = bc.idkmenzbo WHERE id=123

 IT  Hlava děravá ...  0 Komentáře Buck the Bug, April 7th, 2008Aktuální články

Aktuální komentáře

Kategorie

Linky

RSS blogu

Podporuji

Behej.com
Running Training Log
Opera, the fastest and most secure web browser Connectria.com

Reklama


Evidence